Sushivitrine 120cm

 

Sushi vitrine met LED 120cm

 

Sushivitrine 150cm

 

Sushivitrine met LED 150cm

 

Sushivitrine 180cm

 

sushivitrine met LED 180cm

 

Sushivitrine 210cm

 

Sushivitrine met LED 210cm